Sisavci
Ptice
Morski vranac
Supovi
Galeb
Labud
Kos
Vijoglav
Kutak za prstenovače
Kukci
Gmazovi i vodozemci
Ostali članci koje možete pogledati:
Akcijski plan zaštite supa
Preporuke upravljanju populacijom
Dojave viđenja nalaza mrtvih markiranih supova
Rezultati markiranja
Markiranje supova i dugovječnost
Uzroci mortaliteta (smrtnosti) supova u Hrvatskoj
Produktivnost
Uzroci izumiranja populacija
Struktura populacije
Kretanje
Status i distribucija
Dob početka razmnožavanja
Razmnožavanje supova
K-selekcijske vrste
Biologija supova
Otok Prvić
Otok Krk
Otok Cres
Tradicijsko nasljeđe Cresa i Krka
Prirodne osobitosti otoka Cresa i Krka
Stanište bjeloglavih supova
Dinamika metapopulacija
O POPULACIJI BJELOGLAVOG SUPA
 
Dob početka razmnožavanja 
 

sup (36) [800x600].jpg

Među jedinkama u populaciji bit će značajnih varijacija u dobi u kojoj se počinju razmnožavati (Newton 1989). Prvi korak u određivanju je podijeliti populaciju na one koji se još ne razmnožavaju i one koji su se počeli razmnožavati. Bjeloglavi sup doseže spolnu zrelost sa starošću 3-5 godina (Sušić 2002). Kod supova koji obitavaju u staništima s nepovoljnim uvjetima ta se dobna granica može i povećati. Na Cresu je zabilježen slučaj razmnožavanja supa starog 3 godine (Sušić usmeno). Općenito, kod krupnijih vrsta, jedinke se nastoje razmnožavati nekoliko godina kasnije nakon «fiziološke zrelosti», kad gonade postaju funkcionalne (Newton 1989).

            Na individualnoj razini, mnogo različitih čimbenika može utjecati na razmnožavanje: posjedovanje dovoljno energije, pronalaženje partnera, zauzimanje teritorija. Takvi čimbenici i njihova međudjelovanja utječu na dob prve reprodukcije, te je ona i slučajna varijabla (Lebreton 2003).

Za afričkog bjeloleđeg supa Gyps africanus nađeno je da je 11,7% rasplodnih životinja bilo u kategoriji «imaturnih» (mlađih od 4 god.), 15,3% subadulti (oko 4-5 god.) i 73% bili su adulti (5 god. i stariji) (Piper 1994). Glavni razlog koji sprječava ranu spolnu zrelost je (ne)dostupnost hrane (Piper 1994). Drugi čimbenici koji utječu na razmnožavanje su dostupnost mjesta za gniježđenje, spolnog partnera i intraspecijska socijalna ograničenja.

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic