Sisavci
Ptice
Morski vranac
Supovi
Galeb
Labud
Kos
Vijoglav
Kutak za prstenovače
Kukci
Gmazovi i vodozemci
Ostali članci koje možete pogledati:
Akcijski plan zaštite supa
Preporuke upravljanju populacijom
Dojave viđenja nalaza mrtvih markiranih supova
Rezultati markiranja
Markiranje supova i dugovječnost
Uzroci mortaliteta (smrtnosti) supova u Hrvatskoj
Produktivnost
Uzroci izumiranja populacija
Struktura populacije
Kretanje
Status i distribucija
Dob početka razmnožavanja
Razmnožavanje supova
K-selekcijske vrste
Biologija supova
Otok Prvić
Otok Krk
Otok Cres
Tradicijsko nasljeđe Cresa i Krka
Prirodne osobitosti otoka Cresa i Krka
Stanište bjeloglavih supova
Dinamika metapopulacija
O POPULACIJI BJELOGLAVOG SUPA
 
Stanište bjeloglavih supova  
 

zastita (67) [800x600].jpg

Danas je najsjevernija prirodna kolonija bjeloglavih supova u Europi nastanjena u Hrvatskoj, na kvarnerskim otocima. U Kvarnerskom zaljevu kolonije supova su na okomitim liticama iznad mora, što je gotovo jedinstveni slučaj u čitavom aeralu rasprostranjenosti. Posljedica je to dizanja razine mora prije oko 7.000-10.000 godina i pojavljivanja čovjeka koji u tom razdoblju napušta nomadski način života i započinje domestifikaciju životinja. Supovi su vjerojatno tada postupno prelazili na prehranu uginulom stokom i na taj se način uspjeli održati na tom području sve do danas (Sušić 2002).

Na Kvarneru se supovi gnijezde na liticama čije se visine uglavnom kreću od 20 do 50 metara na Cresu (izuzetak su dvije litice koje dosižu visinu od 190 metara), a najniže je gnijezdo 12 mnv dok je najviše na 186 mnv. Osim na Cresu, gnjezdeće su kolonije i na liticama otoka Plavnika, prosječno nižima nego na Cresu, te otoka Krka i Prvića (gnijezda su prosječno na većim visinama od mora, a i same litice su znatno više od onih na Cresu).

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic