Sisavci
Ptice
Morski vranac
Supovi
Galeb
Labud
Kos
Vijoglav
Kutak za prstenovače
Kukci
Gmazovi i vodozemci
Ostali članci koje možete pogledati:
Akcijski plan zaštite supa
Preporuke upravljanju populacijom
Dojave viđenja nalaza mrtvih markiranih supova
Rezultati markiranja
Markiranje supova i dugovječnost
Uzroci mortaliteta (smrtnosti) supova u Hrvatskoj
Produktivnost
Uzroci izumiranja populacija
Struktura populacije
Kretanje
Status i distribucija
Dob početka razmnožavanja
Razmnožavanje supova
K-selekcijske vrste
Biologija supova
Otok Prvić
Otok Krk
Otok Cres
Tradicijsko nasljeđe Cresa i Krka
Prirodne osobitosti otoka Cresa i Krka
Stanište bjeloglavih supova
Dinamika metapopulacija
O POPULACIJI BJELOGLAVOG SUPA
 
Produktivnost  
 

 

 

 sup (28) [800x600].jpg

 

Produktivnost predstavlja broj novih jedinki koje ulaze u populaciju. Produktivnost je funkcija ukupnog broja jedinki u populaciji koje su sposobne za razmnožavanje, udio onih koje se pokušavaju razmnožavati i njihov posljedični uspjeh razmnožavanja. Fekunditet je definiran kao stopa u kojoj ženke, sposobne za razmnožavanje, mogu proizvesti nove ženke svake godine (Piper, 1994). Uspjeh razmnožavanja se računa kao omjer opernaćenih mladunaca i položenih jaja.

 

Numerički, produktivnost se mjeri kao mladi proizvedeni po rasplodnom paru po godini. Ove su dvije definicije ekvivalentne za bjeloglave supove, jer veličina legla je jedan mladi i najviše jedno leglo godišnje (tablica 4).

 

 

 

Tablica 4: Produktivnost bjeloglavog supa (Piper 1994)

 

Vrsta

 

Razdoblje

 

Lokalitet

 

Produktivnost %

 

Uzorci, komentari i referenca

 

Bjeloglavi sup

 

?

 

?

 

0,66

 

33 – Abreu (1987)

 

 

 

1972.-

 

Pirineji

 

0,70

 

cca 30 – Elosegi (1987)

 

 

 

1982.-

 

Pirineji

 

0,70

 

61? – Leconte (1985)

 

 

 

 

 

Italija

 

0,43

 

cca 20? – Schenk, Akesu & Serra (1987)

 

 

 

Na otoku Cresu produktivnost se može mjeriti direktnim brojenjem populacije, pa su primijenjene direktne metode za procjenu udjela ptica koje se nastoje razmnožavati svake godine. Procjena se temelji na prebrojavanju broja gnijezda koja su nastanjena. Gnijezdo se smatra nastanjenim ako se odrasli sup vidi da stoji na njemu dulje razdoblje u ranim stadijima sezone razmnožavanja, prisutnost dviju odraslih ptica koje čine par, parenje ili gradnja gnijezda. S obzirom da je gnijezdo vrijedan izvor, odrasli nastoje nastaniti samo jedno tijekom razdoblja gniježđenja. Stoga udio parova koji nastanjuju gnijezda i u njemu snesu jaja osigurava donju granicu za udio odraslih koji se razmnožavaju, te pokazuje gornju granicu udjela odraslih koje se ne razmnožavaju. Procjena naravno može imati greške zbog činjenice da dva mužjaka ili dvije ženke nastane isto gnijezdo, kao i u slučajevima kad ženka ovulira i položi jaje bez mužjaka (Hatzofe usmeno).

 

Prije lijeganja jaja (obično tijekom studenog i prosinca), odrasli bjeloglavi supovi biraju gnijezdo i redovno ga posjećuju. Brinu se o gnijezdu, stojeći na njemu i braneći ga od drugih ptica koje nastoje sletjeti na nj. Mogu se tamo i pariti i donositi materijale za gradnju gnijezda. U mnoga nastanjena gnijezda parovi će snesti jaje i udio gnijezda s jajetom je gornja granica udjela odrasle populacije koja se razmnožava tijekom dane godine.

 

            Parametri produktivnosti definirani su korištenjem različitih kriterija. Uspjeh gniježđenja je broj opernaćenih mladunaca po gnijezdećem paru po godini. S obzirom da je veličina pologa jedan, uspjeh gniježđenja je udio uspješnih parova između parova koji su započeli gniježđenje. On je podijeljen na tri sastavna dijela: uspjeh lijeganja jaja (udio parova koji su položili jaje između parova koji su započeli gniježđenje), uspjeh izvaljivanja (udio izvaljenih iz jajeta), te uspjeh opernaćenih (udio mladunaca koji su se izlegli i opernatili) (tablica 5). Mladunci koji su napustili gnijezdo nakon 100 dana starosti, smatrani su kao opernaćeni. Svako uginuće nakon tog razdoblja utječe na preživljavanje juvenilnih ptica, a ne na uspjeh gniježđenja.

Uspješnost gniježđenja i produktivnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojnost bjeloglavih supova na području Cresa, započetih gniježđenja, snesenih jaja i izvaljenih mladunaca  od 1995. do 2004. godine

 

 

 

 

 

 

 

Godina

 

Procijenjena brojnost jedinki tijekom godine (broj parova započeli gniježđenje x2+10%)

 

Broj parova - započeli gniježđenje

 

Broj aktivnih gnijezda (parova inkubiralo)

 

Broj izvaljenih pilića

 

Procijenjeni udio započetih gniježđenja % (snesenih jaja x100 / započeta gniježđenja)

 

Broj opernaćenih mladunaca

 

Procijenjena uspješnost izvaljivanja % (broj izvaljenih pilića x100 / broj aktivnih gnijezda)

 

Uspješnost opernaćenosti; procijenjeno preživljavanje od izvaljivanja do opernaćenosti mladunca %

 

Uspješnost gniježđenja u odnosu na izvaljivanje % (broj izvaljenih pilića x 100 / broj parova koji su započeli gniježđenje)

 

Uspješnost razmnožavanja % (broj opernaćenih mladunaca x 100 / broj parova koji su inkubirali)

 

Procijenjena produktivnost % (broj opernaćenih mladunaca x100 / broj parova koji su započeli gniježđenje)

 

1995.

 

104

 

47

 

39

 

35

 

82,97

 

26

 

89,74

 

74,28

 

74,46

 

66,66

 

55,31

 

1996.

 

124

 

56

 

46

 

37

 

82,14

 

35

 

80,43

 

94,59

 

66,07

 

76,08

 

62,50

 

1997.

 

117

 

53

 

49

 

37

 

92,45

 

34

 

75,51

 

91,89

 

69,81

 

69,38

 

64,15

 

1998.

 

137

 

62

 

56

 

41

 

90,32

 

39

 

73,21

 

95,12

 

66,12

 

69,64

 

62,90

 

1999.

 

137

 

62

 

49

 

39

 

79,03

 

37

 

79,59

 

94,87

 

62,90

 

75,51

 

59,67

 

2000.

 

161

 

73

 

60

 

46

 

82,19

 

37

 

76,66

 

80,43

 

63,01

 

61,66

 

50,68

 

2001.

 

152

 

69

 

60

 

43

 

86,95

 

39

 

71,66

 

90,69

 

62,31

 

65,00

 

56,52

 

2002.

 

143

 

65

 

58

 

48

 

89,23

 

45

 

82,75

 

93,75

 

73,84

 

77,58

 

69,23

 

2003.

 

132

 

60

 

57

 

53

 

95,00

 

41

 

92,98

 

77,35

 

88,33

 

71,92

 

68,33

 

2004.

 

143

 

65

 

53

 

44

 

81,53

 

33

 

83,01

 

75,00

 

67,69

 

62,26

 

50,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aritmetička sredina

 

135

 

61,20

 

52,70

 

42,30

 

86,18

 

36,60

 

80,55

 

86,80

 

69,45

 

69,57

 

60,01

 

Standardna devijacija

 

16,71991

 

7,6565

 

6,8646

 

5,6382

 

5,368955

 

5,1251

 

6,865614

 

8,883467

 

7,901636

 

5,703259

 

6,607399

 

Varijanca

 

279,5556

 

58,622

 

47,122

 

31,789

 

28,82568

 

26,267

 

47,13665

 

78,91598

 

62,43585

 

32,52717

 

43,65772

 

Min

 

104

 

47

 

39

 

35

 

79,03

 

26

 

71,66

 

74,28

 

62,31

 

61,66

 

50,68

 

Max

 

161

 

73

 

60

 

53

 

95

 

45

 

92,98

 

95,12

 

88,33

 

77,58

 

69,23

 

Suma

 

1350

 

612

 

527

 

423

 

861,81

 

366

 

805,54

 

867,97

 

694,54

 

695,69

 

600,05

 

N

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

Prag sigurnosti 95%

 

10,36291

 

4,7455

 

4,2546

 

3,4945

 

3,32765

 

3,1765

 

4,255271

 

5,505925

 

4,897392

 

3,53485

 

4,09523

 

Drugi korijen od N

 

3,162278

 

3,1623

 

3,1623

 

3,1623

 

3,162278

 

3,1623

 

3,162278

 

3,162278

 

3,162278

 

3,162278

 

3,162278

 

Standardna greška

 

5,287301

 

2,4212

 

2,1708

 

1,7829

 

1,697813

 

1,6207

 

2,171098

 

2,809199

 

2,498717

 

1,803529

 

2,089443

 

 

 

Uspješnost gniježđenja i parametri produktivnosti

 

Broj rasplodnih parova bjeloglavih supova može se procijeniti rano tijekom sezone gniježđenja brojenjem aktivnih gnijezda u svakoj koloniji (Piper 1994). Ova procjena može sadržavati greške, zbog homoseksualnih parova (dva mužjaka ili dvije ženke), ili subadultnih parova koji se igraju gradnje gnijezda i gniježđenja (Hatzofe usmeno).

 

Ptice koje su dosegle spolnu zrelost mogu se podijeliti na one koje se razmnožavaju i one koje se ne razmnožavaju. Godine ne-razmnožavanja među ustanovljenim rasplodnim jedinkama česte su u vrsta koje su podložne godišnjim kolebanjima u nestabilnim uvjetima okoliša. Također su česte kod dugoživućih vrsta podložnih stabilnim uvjetima (Newton 1989).

 

Iz usporedbe s drugim vrstama, očekivalo bi se da bi uspjeh gniježđenja (ili produktivnost, mjerena kao opernaćeno mladunče po rasplodnom paru po godini), trebao biti u rangu od 50% do 80% (Piper 1994). Uspjeh razmnožavanja kod kapskih supova je do 75% u neuznemiravanim kolonijama (Piper 1994). Sarrazin (1996) je dobio uspjeh gniježđenja od 42% do 82%. Na području Cresa u razdoblju od 1995. do 2004. godine ona iznosi 60,01%, mjerena od omjera broja parova koji su započeli gniježđenje i broja opernaćenih mladunaca, a varira od 50,68% do 69,23%. Tijekom desetogodišnjeg monitoringa populacije bjeloglavih supova na otoku Cresu zabilježeno je 612 parova koji su započeli gniježđenje, a od kojih je 527 inkubiralo jaje. U isto je vrijeme zabilježeno 366 opernaćenih mladunaca. Najniža produktivnost iznosi 50,68%, a najviša 69,23%.

 

 

 Godine u kojima je najviše parova započelo gniježđenje (73, 69 i 65x2 para) nisu i najproduktivnije godine, štoviše, godina s najviše započetih gniježđenja (73) ima najnižu produktivnost od 50,68%, slijede dvije također niske produktivnosti od 56,52% i 50,76%, osim 2002. godine kad je 65 ženki započelo gniježđenje i zabilježena je najveća produktivnost od 69,23%.  Godine 2001. napravljeno je najveće dohranjivanje: na otoku Cresu je bačeno 60t hrane, što se vjerojatno odražava i na uspjeh gniježđenja.

 

 

 

Uspjeh izvaljivanja iz omjera izvaljenih mladunaca i snesenih jaja, za bjeloglavog supa u istraživanom desetogodišnjem razdoblju iznosi 80,55% (slika 4), s pragom sigurnosti 95% od 76,29% do 84,80%, varira tijekom godina od 71,66% do 92,98%. Za usporedbu, za kapskog supa iznosi 75,4% s pragom sigurnosti 95% od 73,2% do 77% (Piper 1994), a za kostoberinu 46,76% (Bustamante 1996).

 

 

 Prosječno preživljavanje mladunca od izvaljivanja do opernaćenosti, odnosno do dobi da napusti gnijezdo, iznosi 86,80%. To je nešto više od prosjeka za kostoberinu koji iznosi 78,93% (Bustamante 1996).

 

 

 

Iz usporedbe broja izvaljenih pilića i onih koji su uspjeli opernatiti (slika 6), vidimo da je stvarna produktivnost uvijek manja.

 

 U tablici 6 navedeni su mogući uzroci neuspjeha gniježđenja bjeloglavog supa, podijeljeni u faze gniježđenja i dobi mladunca: svijanje gnijezda, lijeganje i inkubacija jaja, mladunac starosti 0-90 dana i mladunac starosti 90-120 dana.  

 

 

 

 

 

Tablica 6: Mogući uzroci neuspjeha gniježđenja bjeloglavog supa (Newton 1998, Sušić 1985)

 

Kategorija

 

Najčešći uzroci neuspjeha gniježđenja

 

Gnijezdo

 

Sadržaj gnijezda pao – neiskustvo roditelja za izbor mjesta za gniježđenje; par je neiskusan pa je potjeran od strane iskusnijeg para.

 

Jaje

 

Neoplođeno; embrio uginuo (kontaminacija pesticidima, tanka ljuska); roditelji koji su inkubirali, napustili gnijezdo; predator razbio jaje (npr. gavran).

 

Pilić

 

Predacija (napuštenog pilića) – gavran, galeb, sova ušara, suri orao;

 

Vremenske nepogode – oluja, toplinski udar, dehidracija (napuštenog pilića);

 

Incidenti zbog uznemiravanja roditelja ili njihove izmjene na gnijezdu – pad iz gnijezda;

 

Gladovanje pilića – zbog nedostatka hrane; trovanja; zbog uginuća roditelja – uzroci: trovanje, gladovanje, bolest, elektrokucija, persekucija;

 

Invazija parazita (npr. krpelj, tekuti); bolest.

 

Opernaćeni pilić

 

Padanje u more zbog uznemiravanja; gladovanje; trovanje; galebovi i gavrani.

 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic