Sisavci
Ptice
Morski vranac
Supovi
Galeb
Labud
Kos
Vijoglav
Kutak za prstenovače
Kukci
Gmazovi i vodozemci
Ostali članci koje možete pogledati:
Akcijski plan zaštite supa
Preporuke upravljanju populacijom
Dojave viđenja nalaza mrtvih markiranih supova
Rezultati markiranja
Markiranje supova i dugovječnost
Uzroci mortaliteta (smrtnosti) supova u Hrvatskoj
Produktivnost
Uzroci izumiranja populacija
Struktura populacije
Kretanje
Status i distribucija
Dob početka razmnožavanja
Razmnožavanje supova
K-selekcijske vrste
Biologija supova
Otok Prvić
Otok Krk
Otok Cres
Tradicijsko nasljeđe Cresa i Krka
Prirodne osobitosti otoka Cresa i Krka
Stanište bjeloglavih supova
Dinamika metapopulacija
O POPULACIJI BJELOGLAVOG SUPA
 
Struktura populacije 
 

sup (21) [800x600].jpg

Piper (1994) navodi da ukupna populacija kapskih supova broji 12.000 jedinki, od toga 4.400 rasplodnih parova (73,33% populacije) i 3.200 ptica koje se ne razmnožavaju (26,6% populacije), bilo da još nisu dosegle spolnu zrelost, ili pauziraju. Procjena populacije temelji se na prebrojavanju s podacima starim i do 10 godina. Stvarno procijenjen promatrani udio rasplodnih ptica u populaciji je oko 65%. Udio odraslih koji se razmnožavaju u bilo kojoj godini prema Piperu (1994) iz niza promatranja i analogije sa srodnim vrstama iznosi između 70% i 90% (67,9% do 92,3%) (aritmetička sredina 84,3%; 95% prag sigurnosti od 83,4% do 85,2%). Udio odraslih koji se razmnožavaju varira s godinama, no ni za jednu vrstu supova još nema podataka za procjenu ovog učinka.

 

            U populaciji bjeloglavih supova na Kvarneru, od 100% spolno zrelih jedinki koje ovdje obitavaju, njih 90% započne se gnijezditi (slika 1). Tijekom zimskog razdoblja, prije sezone parenja, na ovom se području mogu naći i subadulti, ali oni su samo u prolazu na svojem putovanju prema jugoistočnoj ili sjeverozapadnoj Europi. Nakon osamostaljivanja opernaćenog mladunca i njegove privremene emigracije iz rodne kolonije, krajem rujna i početkom listopada kada oni odlaze, na mjestima gniježđenja ostaju samo adulti (Sušić usmeno). Dio populacije koji se gnijezdi na Krku i Prviću je u stalnom opadanju, dok se brojnost na Cresu i Plavniku  povećava (tablica 2).

 

Tablica 2: Usporedba brojnosti gnijezdećih parova (koji su inkubirali) u kolonijama na Cresu, Krku i Prviću; (-) znači da nema podataka za te godine

 

Godina

Kolonija

Cres/Plavnik

Krk

Prvić

1990.

55

25

25

1995.

39

25

25

1996.

46

-

-

1997.

49

-

-

1998.

56

12

25

1999.

49

10

20

2000.

60

6

18

2001.

60

5

15

2002.

58

3

12

2003.

57

-

-

2004.

53

6

15

2005.

54

3

12

 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic