Udruga Animalia
Podaci o udruzi
Ostali članci koje možete pogledati:
O NAMA (ili Udruga Animalia)
 
O NAMA (ili Udruga Animalia) 
 

 

 

 

Udruga Animalia je nestranačka, neprofitabilna i nevladina  udruga  građana osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz područja zaštite prirode na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

 

Udruga je upisana u Registar Udruga Republike Hrvatske 09. listopada 2008. godine, a njeni članovi su, i prije formaliziranja udruge, dugi niz godina aktivni na  području zaštite prirode kroz volonterski ili profesionalni rad. Aktivnosti članova najzastupljenije su kroz praćenje, istraživanje i prstenovanje ptica, rad na očuvanju prirode u okviru rada sa medijima, edukativnim aktivnostima, posebno o spašavanju  ozlijeđenih divljih životinja, a dio članova se duži niz godina bavi promatranjem, praćenjem populacija i zaštitom krupnih predatora medvjeda i vuka.

 

 onama (6) [800x600].jpg  onama (7) [800x600].jpg

 

 

Cilj Udruge je promicanje, poticanje i razvijanje zaštite prirode na području Republike Hrvatske.

Ovaj cilj se postiže sljedećim djelatnostima:

-        Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih izvornosti očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti.

-        Okupljanje ljubitelja i poznavatelja sastavnica prirode u svrhu suradnje.

-        Poticanje i promicanje proučavanja prirode, prirodnih zakonitosti i značajki te znanstvenog, stručnog i amaterskog rada u području zaštite prirode.

-        Poticanje i promicanje vrednovanja zaštite prirode, razvijanje svijesti o potrebi zaštite prirode i očuvanju prirodnih bogatstava u odgoju i obrazovanju.

-       Obavješćivanje javnosti o stanju prirode i uključivanje javnosti u odlučivanje o zaštiti prirode.

-        Stručno savjetovanje o predlaganju i primijeni mjera zaštite prirode.

-        Predstavljanje pojmova vezanih uz prirodu, obrazloženje procedura u zaštiti vrijednih prirodnih sastavnica.

-        Pomoć pri izradi stručnih podloga i druge dokumentacije vezane za ekološku mrežu i zaštićena područja, savjetovanje i izrada studija prihvatljivosti zahvata za prirodu.

-        Monitoring sastavnica prirode (praćenje brojnosti populacija flore i faune, ekologije i biologije vrsta, čimbenika koji ugrožavaju populaciju).

-        Suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad Udruge.

 

Jedna od osnovnih aktivnosti Udruge jest edukacija mladih od najranije dobi, stoga udruga njeguje rad s školskom djecom nižih razreda u vidu edukativnih izleta, predavanja i slično.

Udruga Animalia djeluje na podizanju svijesti javnosti o opasnostima koji prijete ugroženoj fauni, flori i njihovim staništima putem medija, odnosa s javnošću, predavanja i terenskog rada sa mladim naraštajima.

 

 onama (4) [800x600].jpg  onama (9) [800x600].jpg

 

Edukacija javnosti je potrebna, posebno za mlađe generacije, jer upoznaje ljude o rastućim problemima sa kojim se priroda suočava te time doprinosi promjenama navika i aktivnosti koje javnost prakticira.

Udruga je otvorena prema novim idejama, prema poticajima izvana i svaka suradnja na području zaštite prirode s novim osobama (fizičkim ili pravnim) je dobrodošla. Udruga želi ostvarivati suradnju u cilju postizanja rezultata u očuvanju prirode.

 

 onama (3) [800x600].jpg   onama (10) [800x600].jpg

 

Donacije

 

Rad članova Udruge Animalia ovisi o financijskim sredstvima. Sa Vašom pomoći, možemo proširiti svoje aktivnosti. Iako članovi volontiraju za svoj rad u Udruzi, financijska sredstva potrebna su za realne troškove putovanja, izlaske na teren, administrativne troškove i sl.

 

Donacije možete uplatiti na žiro račun Udruge Animalia:

Privredna banka 2340009-1110364379

MB-POREZNI BR.: 2445867

 

 animalia (33) [800x600].jpg

 

 

Kontakt:

Gordana Pavoković +385 91 562 63 63

Gordana Pavoković gogapa@inet.hr

 

 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic