Pomaganje i spašavanje divljih životinja
Oporavilišta za divlje životinje
Što ako pronađem divlju životinju?
Što ako pronađem mladunče divlje životinje?
Hranjenje ptica zimi
Kućice za ptice
Ostali članci koje možete pogledati:
Divlje životinje nisu prikladni kućni ljubimci?
Konačna sudbina životinje
Uvjeti i stanje životinje
Osnovni zahtjevi za držanje u oporavilištu
Uklanjanje mrtvih životinja
Puštanje životinje
Sprječavanje bolesti
Ispunjavanje dokumentacije
Minimalni standardi za oporavilišta
Što su oporavilišta za divlje životinje?
 
Ispunjavanje dokumentacije 
 

pomaganje (6) [800x600].jpg

 

Zabilješke su vitalni dio svakog rehabilitacijskog programa, a posebno su važne kad pojedinac ili organizacija žele na osnovi prethodnog iskustva poboljšati njegu divljih životinja. Bilježenje informacija se dijeli u dvije kategorije: potrebne informacije i preporučene informacije. Zabilješke se moraju voditi za svaku životinju. Bilješke se mogu objediniti za zdrave mladunce iz istoga legla ili grupe mladih životinja koje se dohranjuju prije puštanja u prirodu.

Dnevne bilješke su potrebne na kavezima ili nastambama, kako bi se osiguralo da su hrana i lijekovi dani životinji.

Podaci se moraju statistički obraditi jednom godišnje i dostaviti ministarstvu, a ako je potrebno, obrađuju se i specifični slučajevi i posebno dostavljaju.

Posebno se označuju slučajevi kad se sumnja da je životinja (živa ili mrtva) žrtva trovanja, propucavanja ili zlostavljanja. Takvi se slučajevi odmah po primanju prijavljuju inspekciji zaštite prirode i policiji.

 zastita (52) [800x600].jpg

Potrebne informacije:

-         vrsta

-         datum prijema

-         kad i tko je pronašao životinju

-         ime, adresa i telefonski broj nalaznika

-         opis ozljede ili razloga dolaska

-         tjelesna težina

-         šifra slučaja

-         kopija prijave u slučaju da se radi o sumnji na trovanje, propucavanje ili maltretiranje (ili drugo ilegalno postupanje)

-         konačna sudbina životinje (puštena, premještena u drugu ustanovu, ostala u oporavilištu, uginula, eutanazirana), uključujući datum i mjesto puštanja

-         popunjena dnevna/mjesečna izviješća

-         podaci o ustanovi ako je životinja premještena (ime, adresa, tko je odobrio premještaj, svrha premještanja), uključujući zbrinjavanje uginule životinje

-         vrsta eutanazije ako je korištena

-         oznaka životinje (prsten, mikročip)

-         dodatne informacije ako su potrebne

 

Preporučene informacije

-         svako dodatno objašnjenje o dolasku životinje koju je donio nalaznik (odnosi se na uzrok ozljede, stanje životinje u vrijeme ozljeđivanja, pružena njega prije i prilikom transporta…)

-         fizički pregled

-         učinak liječenja i načina rehabilitacije

-         podaci o operacijama, kliničkoj patologiji, nekropsiji, histopatologiji (gdje je to moguće)

-         težina pri puštanju

-         u slučaju sumnje na trovanje, dodatne informacije o mjestu gdje je životinja pronađena, vrijeme, prisutne druge životinje iste ili druge vrste, prisustvo zatrovanog mamca.

pomaganje (13) [800x600].jpg

 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic