Pomaganje i spašavanje divljih životinja
Oporavilišta za divlje životinje
Što ako pronađem divlju životinju?
Što ako pronađem mladunče divlje životinje?
Hranjenje ptica zimi
Kućice za ptice
Ostali članci koje možete pogledati:
Divlje životinje nisu prikladni kućni ljubimci?
Konačna sudbina životinje
Uvjeti i stanje životinje
Osnovni zahtjevi za držanje u oporavilištu
Uklanjanje mrtvih životinja
Puštanje životinje
Sprječavanje bolesti
Ispunjavanje dokumentacije
Minimalni standardi za oporavilišta
Što su oporavilišta za divlje životinje?
 
Puštanje životinje 
 

pomaganje (11) [800x600].jpg

Rehabilitirane odrasle životinje trebaju se pustiti u staništu gdje je životinja prirodno obitavala ili u krugu od 10 km od mjesta gdje je nađena, ako je to moguće i razumno. Na taj se način smanjuje neprirodno širenje parazita, bolesti i genetskog materijala među divljim populacijama i povećava šansa da životinja preživi. Točno vrijeme i način puštanja treba izabrati voditelj oporavilišta, a mora se temeljiti na poznavanju staništa životinje i njena stanja. Kad okolnosti dopuštaju, rehabilitirane odrasle životinje moraju se puštati što je bliže mjestu gdje su pronađene, osim tijekom migracije. U slučaju da je životinja u migraciji, treba ju pustiti na području na kojem će moći nastaviti migraciju ili na njeno odredište.

Ako nije poznato mjesto sa kojega potječe životinja, prilikom puštanja mora se voditi računa o prihvatljivosti staništa za životinju, jer se u suprotnome, povećava mortalitet puštenih životinja. Treba voditi računa da teritorij na koji se pušta životinja nije prenapučen jedinkama iste vrste, da ima prikladne zaklone, reljef i vegetaciju, dovoljno vode i hrane, minimalni broj predatora i da je dovoljno udaljen od ljudskih naselja.

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic