Pomaganje i spašavanje divljih životinja
Oporavilišta za divlje životinje
Što ako pronađem divlju životinju?
Što ako pronađem mladunče divlje životinje?
Hranjenje ptica zimi
Kućice za ptice
Ostali članci koje možete pogledati:
Divlje životinje nisu prikladni kućni ljubimci?
Konačna sudbina životinje
Uvjeti i stanje životinje
Osnovni zahtjevi za držanje u oporavilištu
Uklanjanje mrtvih životinja
Puštanje životinje
Sprječavanje bolesti
Ispunjavanje dokumentacije
Minimalni standardi za oporavilišta
Što su oporavilišta za divlje životinje?
 
Osnovni zahtjevi za držanje u oporavilištu 
 

 

 

pomaganje (17) [800x600].jpg

Životinje u oporavilištu trebaju biti smještene u prostorima ili kavezima prikladne veličine, načinjeni od prikladnih materijala te sadržavati prikladnu opremu za određenu vrstu životinje i njenu dob, sukladno prirodnom ponašanju vrste, zahtjevima za udobnosti i higijeni. Određivanje veličine kaveza strogo za svaku vrstu posebno nije uvijek realistično zbog varijacija u individualnoj veličini jedinki, zbog rase ili dobi i varijacija u individualnom ponašanju zbog dobi i sezone, te će utjecati na izbor veličine kaveza. Preporučene dimenzije se mogu prilagoditi posebnim potrebama pojedine životinje. Minimalni standardi se temelje na zdravom razumu. Sve nastambe moraju biti čvrste strukture, konstruirane od materijala koji je prikladan za određenu vrstu, održavane i popravljane, te dizajnirane na način da štite životinju od ozljeda, maltretiranja ili uznemiravanja dok je životinja u njima smještena i da onemogućuju ulaz drugim životinjama. Nastambe moraju osigurati dovoljni zaklon od pregrijavanja, jake kiše, snijega ili hladnoće. Svaka se životinja mora moći slobodno okretati u nastambi, udobno sjediti ili ležati, osim ako ne postoje medicinske kontraindikacije za to. Konstrukcijski materijal mora biti od dovoljno jakog materijala da ga životinja ne može slomiti, a kad je to moguće, od neporoznog i vodootpornog materijala koji olakšava čišćenje i dezinfekciju.

animalia (119) [800x600].jpg

Oporavilište mora imati pitku vodu i struju. Hrana i stelja moraju se skladištiti na prikladan način da se spriječi onečišćenje, zaraza i kontaminacija. Otpad se mora propisno uklanjati sukladno sa zakonskim odredbama, na način da se minimizira pojava štetnika, smrada i kondenzacije vode. Osvjetljenje mora biti prikladno da se omogućuje pregled i čišćenje, a da se životinje ne izlažu stresu. Oporavilište mora imati uređenu drenažu, kako se otpadne vode ne bi vraćale i zadržavale u nastambama i da se velika količina nakupljene vode može brzo ukloniti.

Osobe koje rade u oporavilištu moraju pribaviti što je moguće više informacija o vrsti životinje koju njeguju putem literature i kontakata sa drugim rehabilitatorima.

pomaganje (21) [800x600].jpg

Svako oporavilište treba biti pripravno da osigura privremeni smještaj za bilo koju vrstu divlje životinje, uključujući i one vrste za koje trenutno nije ovlašteno, odnosno nema dovoljno mogućnosti za njihovo adekvatno držanje. Ovakvim se životinjama mora pružiti prva pomoć i u roku od 24 sata treba ih transportirati u drugo oporavilište koje je opremljeno za njihovu rehabilitaciju.

Mnoge nastambe i kavezi mogu biti konstruirani na način da se u njih mogu smjestiti razne vrste životinja. Oni se prilagođuju pojedinoj vrsti mijenjanjem prečki ili druge opreme. Oporavilište ne mora imati zaseban kavez za svaku vrstu koju se očekuje, ali kavezi moraju biti tako konstruirani da je njihovo čišćenje i dezinfekcija jednostavno i da zadovoljavaju minimalne standarde za određenu vrstu.

Mnoge mlade životinje (tek opernaćene ili koje sisaju) moraju se držati zajedno kako bi se izbjegao imprinting i/ili socijalizacija s ljudima. Ukoliko je to moguće, mladunce treba premjestiti u nastambu sa surogat-roditeljima. Također, voditelji oporavilišta moraju biti u kontaktu sa drugim oporavilištima, kako bi se pojedinačni mladunci određene vrste stavili zajedno u isto oporavilište (ako je vrsti prirođeno da zajedno odrastaju).

Kad ptice steknu sposobnost da sjede na granama (prečkama) ili sisavci da se samostalno kreću, kavezi moraju zadovoljavati uvjete kao i za odrasle životinje. Takvim mladuncima može biti ugodnije ako su zajedno sa pripadnicima iste vrste. Zajedničko držanje nije uvijek preporučljivo za odrasle jedinke, pa se moraju uzeti u obzir ponašanje vrste u prirodi i sezonsko ponašanje prije stavljanja zajedno.

Nastambe i kavezi moraju biti napravljeni na način da se osigura sigurnost za ljude i životinje. Treba voditi računa da se:

-         izbjegnu područja na kojima se životinja može zaplesti ili uhvatiti

-         izbjegnu oštri rubovi ili šiljati vrhovi (izvan i unutar kaveza)

-         omogući prostor za uzmak za ljude i životinje, uključujući kućice za skrivanje

-         osigura prikladna podloga sa dobrom drenažom

-         izbjegnu rubovi koji bi se mogli koristiti kao mjesta za skrivanje gdje se ne može nadzirati životinju

-         osiguraju svi kavezi sa prikladnim bravama ili lokotima

-         koriste vratašca za hranjenje kako bi se minimizirao kontakt sa ljudima

pomaganje (5) [800x600].jpg

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic