Tragovi
Medvjeđe šape
Ostali članci koje možete pogledati:
Gvalice
Tragovi ptica
Tragovi supova
Tragovi čovjeka u prirodi
Tragovi osa šiškarica
Duplje
Tragovi psa
Tragovi ovce
Tragovi jazavca
Tragovi lisice
Tragovi divlje svinje
Tragovi jelena i srna
Tragovi risa
Tragovi vuka
Tragovi medvjeda
Gnijezda ptica
Tragovi
 
Tragovi medvjeda 
 

Otisci šapa medvjeda 

 

Razlikuju se otisci prednjih i stražnjih šapa. Prednje šape su okruglog oblika, vidljiva su 5 prsta, a jastučić ispod prstiju bubrežastog je oblika. Vidljivi su i otisci kandži ispred prstiju. Trag stražnje noge je nešto izdužen i podsjeća na trag bosog čovjeka. Prema veličini traga može se procjenjivati veličina medvjeda. Za procjenu veličine medvjeda mjeri se širina prednje šape. Međutim, za ozbiljnu procjenu medvjedove veličine potrebno je znati i razmak između dviju prednjih nogu u hodu. Ako je taj razmak 50 ili više cm, tada se radi o velikom medvjedu. U pogledu širine traga, trag širi od 15 cm je trag velikog medvjeda, a veći od 17 cm je trag kapitalnog primjerka (naravno u kombinaciji sa širokim hodom).  

  tragovi sapa medvjeda (15) [800x600].jpg    tragovi sapa medvjeda (32) [800x600].jpg

tragovi sapa medvjeda (17) [800x600].jpg      tragovi sapa medvjeda (19) [800x600].jpg

tragovi sapa medvjeda (24) [800x600].jpg     tragovi sapa medvjeda (25) [800x600].jpg

tragovi sapa medvjeda (29) [800x600].jpg  tragovi sapa medvjeda (27) [800x600].jpg

Tragovi medvjeda od uklanjanja kamenja  

Na planinskim livadama u kasno se proljeće može primjetiti u velikom broju izvrnuto veliko kamenje. To je rukopis medvjeda koji u to doba godine ispod kamenja traži ličinke raznih kukaca, gujavice  i slično. Ovo ne treba pripisivati divljim svinjama koje samo ruju, a ne prevrću veliko kamenje. Masa tako okrenutih kamena može biti i do 100-tinjak kg.

   trag medvjeda kamen (2) [800x600].jpg

trag medvjeda kamen (3) [800x600].jpg   trag medvjeda kamen (4) [800x600].jpg

trag medvjeda kamen (5) [800x600].jpg   trag medvjeda kamen (6) [800x600].jpg

trag medvjeda kamen (7) [800x600].jpg

Tragovi izmeta medvjeda

 izmet medvjeda (2) [800x600].jpg  izmet medvjeda (5) [800x600].jpg

bukvica u izmetu                                                             izmet bogat kukuruzom, medvjed se hrani na hranilištu

izmet medvjeda (6) [800x600].jpg

izmet medvjeda sa srnećom dlakom

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic