Tragovi
Medvjeđe šape
Ostali članci koje možete pogledati:
Gvalice
Tragovi ptica
Tragovi supova
Tragovi čovjeka u prirodi
Tragovi osa šiškarica
Duplje
Tragovi psa
Tragovi ovce
Tragovi jazavca
Tragovi lisice
Tragovi divlje svinje
Tragovi jelena i srna
Tragovi risa
Tragovi vuka
Tragovi medvjeda
Gnijezda ptica
Tragovi
 
Tragovi risa 
 

Otisci šapa risa 

 

Otisak šape risa je okruglog oblika (slično psećem), jasno se razaznaju četiri prsta, ali se kandže ne vide jer ih ris uvlači u mekuši da mu ostanu oštre za vrijeme lova kad se njima služi kao moćnim oružjem.

 tragovi sapa risa [800x600].jpg

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic