Zaštita prirode
Crtice o zaštiti prirode
Otrovi u prirodi
Vjetrenjače
Projekti
Zanimljivosti
Ostali članci koje možete pogledati:
Zašto je potrebno očuvati i nezaštićenu prirodu?
Zaštita staništa
Smanjenje ili izumiranje pojedinih vrsta
Ugrožene vrste
Prioriteti očuvanja prirode
Razlozi očuvanja prirode
Što je bioraznolikost?
Što su priroda, ekologija, okoliš?
Crtice o zaštiti prirode
 
Smanjenje ili izumiranje pojedinih vrsta 
 

zastita (61) [800x600].jpg

Čimbenici koji najviše utječu na smanjenje ili izumiranje pojedinih vrsta:

 

-         uništavanje staništa – vrlo malo vrsta se može prilagoditi novim uvjetima, većina će pokušati pronaći prikladno stanište (npr. novu lokvu ako je stara zatrpana ili isušena), a mnoge će zauvijek nestati iz postojećeg ekosustava u kojem više nemaju uvjeta za hranjenje, rast i razmnožavanje. Stanište se može uništiti direktno (npr. razrušiti teškom mehanizacijom) ili indirektno (onečišćenje okoliša),

-         nedostatak hrane – mijenjanje staništa, korištenje pesticida, promjena režima uzgoja stoke i održavanja poljoprivrednih površina utječu na izvore hrane za mnoge vrste. Bez hrane živa bića ne mogu opstati i razmnožavati se, smanjuje se fertilitet (plodnost) (npr. ptice grabljivice koje nisu nakupile dovoljno masnog tkiva prije zime, imati će smanjenu plodnost).

-         unošenje alohtonih vrsta – vrste koje nisu naseljavale ekosustav nekog područja često postaju invazivne, pogotovo u ograničenim sustavima kao što su otoci,

-         lov – utječe na promjene u ekosustavu, jer se mijenja brojnost plijena i predatora, lovci često smatraju da predatori nemaju „pravo“ na svoj plijen, pa najčešće stradavaju krupni sisavci,

-         sakupljanje životinja, biljaka i njihovih dijelova (jaja, perje, kosturi, kukci, biljke za herbarije) u svrhu kolekcionarstva – na crnom tržištu postižu se visoke cijene za preparate ugroženih vrsta biljaka i životinja

-         sakupljanje živih životinja – često se iz prirode uzimaju kornjače, zmije i druge životinje koje se mogu lako uloviti i odnose kao budući kućni ljubimci. Time se smanjuje brojnost jedinki i lako dolazi do nestanka vrsta,

-         korištenje pesticida – osim direktnog učinka trovanjem jedinki, korištenje pesticida utječe i na smanjenje dostupne hrane, npr. uništavanjem kukaca smanjiti ćemo količinu hrane za ptice koje se njima hrane,

-         postavljanje otrova u prirodi,

-         direktno ubijanje – najčešće stradaju vrste koje pojedinci smatraju štetnima, npr. većina ubijenih zmija je neotrovna, no pojedinci ih ne razlikuju; needuciranost

-         izgradnja prometnica i drugih prepreka (vjetrenjače) – životinjama se presijecaju njihovi migratorni putovi, stradavaju u koliziji sa motornim vozilima,

-         uznemiravanje – zbog uznemiravanja životinje nisu u mogućnosti uzimati hranu na mjestima gdje su ljudi stalno prisutni, ne mogu štititi svoje potomstvo (koje je izloženo predatorima, vremenskim utjecajima), mladunci od straha mogu napustiti svoj brlog, gnijezdo, pasti, ozlijediti se,

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic