Zaštita prirode
Crtice o zaštiti prirode
Otrovi u prirodi
Vjetrenjače
Projekti
Zanimljivosti
Ostali članci koje možete pogledati:
Zašto je potrebno očuvati i nezaštićenu prirodu?
Zaštita staništa
Smanjenje ili izumiranje pojedinih vrsta
Ugrožene vrste
Prioriteti očuvanja prirode
Razlozi očuvanja prirode
Što je bioraznolikost?
Što su priroda, ekologija, okoliš?
Crtice o zaštiti prirode
 
Prioriteti očuvanja prirode 
 

zastita (90) [800x600].jpg

Prioriteti u očuvanju prirode

 Ljudi koji rade na očuvanju prirode često, zbog nedostatka financijskih sredstava, ne mogu istodobno pomoći svim vrstama kojima prijeti smanjenje brojnosti ili uništenje. Zato se određuju prioriteti i procjenjuje kako pomoći što većem broju najugroženijih vrsta sa što manje troškova. Jedan od načina je određivanje najznačajnijih točaka bioraznolikosti, mjesta gdje je koncentrirano puno endemskih / ugroženih vrsta kojima prijeti brzo uništenje staništa odnosno populacija.

 animalia (61) [800x600].jpg    animalia (125) [800x600].jpg

Zaštićeni dijelovi prirode

 

Neki dijelovi prirode zavrjeđuju posebnu zaštitu, zbog svojih osobitosti jedinstvenih za područje u kojem se nalaze odnosno obitavaju, radi svoje rijetkosti, osjetljivosti, ili radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog i drugog javnog interesa.

Iz želje da se sačuvaju područja i vrste od neželjenih zahvata i uništenja, pojedini dijelovi prirode i prirodne vrijednosti proglašavaju se zaštićenim. Pravni temelj za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti čine proglašenja pojedinačnih područja ili vrsta zaštićenim. Osim većih dijelova prirode, mogu se izdvojiti i zaštititi prirodnine male površine kao špilje, pojedinačna stabla, stijene.

Prije provođenja postupka zaštite treba se načiniti stručna podloga iz koje se mogu vidjeti značenje područja ili pojedinačnog dijela prirode, postoji li opasnost od uništenja ako se ne poduzmu mjere zaštite, što treba sačuvati, koju kategoriju zaštite ustanoviti, hoće li biti troškova pri provođenju mjera zaštite i tko će ih snositi. Također je potrebno razjasniti pitanje granica, korištenja područja za odmor, rekreaciju, lov, ribolov, sječe šume, održavanje područja. S posebnom pozornošću treba istražiti moguće nesuglasice između pojedinih interesnih skupina, korisnika područja. Organiziranjem sastanaka sa svim zainteresiranim dionicima kojima će se objasniti potreba zaštite, eventualni sukobi se često mogu izgladiti i pronaći najbolje rješenje u korist zaštite prirode. Stručnjaci s polja zaštite prirode mogu objasniti razloge provođenja zaštite, te provesti raspravu o mjerilima vrednovanja područja.

animalia (51) [800x600].jpg

 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic