Zaštita prirode
Crtice o zaštiti prirode
Otrovi u prirodi
Vjetrenjače
Projekti
Zanimljivosti
Ostali članci koje možete pogledati:
Zašto je potrebno očuvati i nezaštićenu prirodu?
Zaštita staništa
Smanjenje ili izumiranje pojedinih vrsta
Ugrožene vrste
Prioriteti očuvanja prirode
Razlozi očuvanja prirode
Što je bioraznolikost?
Što su priroda, ekologija, okoliš?
Crtice o zaštiti prirode
 
Što su priroda, ekologija, okoliš? 
 

zastita (1) [800x600].jpg

Što je priroda?

Priroda je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

 Biljke, životinje i njihovo stanište čine biološku, a geomorfološki oblici, tlo, minerali, vodotoci, stajaćice, zajedno sa vegetacijom krajobraznu raznolikost, koju mi moramo sačuvati, povećati ili obnoviti na mjestima gdje je narušena.

 Suvremena zaštita prirode obuhvaća očuvanje raznolikosti različitih biotopa, biljnih i životinjskih vrsta, biološke ravnoteže između različitih populacija i jedinstvenost krajobraza. Također, uzima u obzir potrebe ljudi koji koriste ta staništa.

 zastita (40) [800x600].jpg

Što je ekologija?

Znanost o međusobnim odnosima živih bića i interakcijama koje određuju rasprostranjenost i brojnost organizama.

U ekologiji postavljamo pitanja gdje se organizmi mogu naći, koliko ih se tamo javlja i zašto.

 zastita (45) [800x600].jpg

 

Što je okoliš?

 Okoliš je prirodno okruženje: litosfera, pedosfera, hidrosfera s kriosferom, atmosfera i biosfera te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic