Vijesti
Najnovije
Ostali članci koje možete pogledati:
O vukovima i ljudima – čudesna prijateljstva
Film o medvjedima
ODLOŽITE PUŠKE!
Poziv na predavanje o Velebitu
Dignimo glas za zaštitu Velebita!
Spriječimo devastaciju Velebita!
O NOVOJ KNJIZI KARBOFURAN I TROVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA
PRIOPĆENJE
Zaštita morskog vranca
Zaštita područja Jezera kraj Njivica - 2. dio
Zaštita područja Jezera kraj Njivica - 1. dio
Forum
Odstrijel albino medvjeda
Prva godišnjica udruge
 
PRIOPĆENJE 
 

Udruga Animalia sa sjedištem u Rijeci, podnijela je Europskoj komisiji i Uredu Bernske konvencije prijavu protiv Republike Hrvatske zbog neodgovarajućeg odnosa prema smeđem medvjedu.
Masiv Dinarida, čiji značajni dio teritorijalno pripada RH, jedan je od tri preostala staništa stabilnih populacija smeđeg medvjeda u Europi.
U prijavi se, između ostalog, upozorava na:

  • nedemokratski i nestručni pristup prilikom donošenja Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Hrvatskoj, bez ikakvog faktičnog sudjelovanja nevladinog sektora u tom odlučivanju, koji je imao za cilj isključivo zadovoljiti prohtjeve lovačkog lobija;
  • neznanstvene i arbitrarne metode utvrđivanja brojnog stanja medvjeda, kako bi se lovačkom lobiju omogućile nedopustive lovne kvote;
  • sječu šuma, koja se zbog posljedica krize, u zadnjih nekoliko godina, znatno povećala;
  • ni sa čim kontroliranu i pretjeranu gradnju šumskih cesta, čime se permanentno uništava stanište medvjeda;
  • izgradnju ostale infrastrukture u staništu medvjeda, a posebice na megalomanske planove izgradnje skijaških centara, osobito onih neposredno uz nacionalne parkove i najvrednije dijelove prirode, iako takvi planovi nemaju niti najmanje ekonomsko opravdanje, čime se fragmentiraju i zauvijek uništavaju najvažniji dijelovi staništa smeđeg medvjeda u Hrvatskoj;
  • problem krivolova i trovanja koji je itekako prisutan u RH, ali koji beziznimno prolazi nekažnjen i bez ikakve političke volje da se taj problem riješi ili barem umanji;
  • neodgovarajuću podjelu nadležnosti između različitih državnih tijela koja ima za cilj izbjegavanje odgovornosti za očuvanje medvjeda;
  • probleme smetlišta u medvjeđem staništu čije rješavanje još nije ni započeto.

Uz sve navedene probleme, u prijavi je istaknut i problem povlaštenosti određenih osoba i institucija u sudjelovanju u pitanjima koja se tiču gospodarenja i očuvanja smeđeg medvjeda.

Primivši prijavu, Europska komisija, Odjel za okoliš, u obavijesti Udruzi Animalia o primitku prijave, izrazila je svoju zabrinutost zbog određenih aspekata postupanja RH prema zaštiti medvjeda. S obzirom na to da RH još uvijek nije član EU, Europska komisija po ovoj prijavi nema pravnu mogućnost započeti formalni postupak protiv RH zbog neodgovarajućeg odnosa prema smeđem medvjedu, ali Europskoj komisiji, unatoč tome, stoje na raspolaganju različiti drugi instrumenti koji bi primorali RH da započne poduzimati odgovarajuće mjere u zaštiti smeđeg medvjeda te da započne poštivati međunarodne ugovore i obveze koje je sama preuzela. Jednu od takvih mjera je Europska komisija već poduzela prema RH, kada je u razdoblju od 2003. do 2005. godine zabranila uvoz trofeja smeđeg medvjeda iz Hrvatske u zemlje EU, što je osobito pogodilo lovački lobi u RH. Slične mjere, EU je poduzimala i prema nekim drugim zemljama prije njihovog ulaska u EU (npr. Rumunjska).

Ured Bernske konvencije, koju je RH potpisala i ratificirala, izvijestio je pak Udrugu Animalia o tome, da je po prijavi Udruge pokrenut i formalni postupak protiv RH. Prijava Udruge Animalia poslana je nadležnim tijelima na očitovanje, nadležna tijela RH bi se trebala očitovati u roku koji im je ostavljen, nakon toga obje bi strane trebale dobiti priliku očitovati se o navodima protivne strane, a na kraju bi o prijavi i odgovoru na nju trebalo raspravljati Vijeće Bernske konvencije u Strasbourgu.
Bernska konvencija, inače, propisuje zaštitu smeđeg medvjeda, koji je na svjetskoj razini ugrožena vrsta, kao i zaštitu njihovih staništa, bez kojih smeđi medvjed ne može opstati.
Udruga Animalia smatra da o ovim događajima treba izvijestiti građane RH i nevladin sektor, jer se radi o primjeru na koji način se zainteresiranu europsku i svjetsku javnost te politička tijela može upoznati sa situacijom u RH, a takav pristup može dovesti do određenih vidljivih rezultata u oblasti zaštite prirode i borbe za poštivanje europski i svjetski priznatih vrijednosti.
Svjedoci smo, naime, toga da mnogo puta, osobito uslijed interesnih, koruptivnih i isprepletenosti drugih vrsta, pomake nije moguće napraviti djelujući isključivo unutar države.

Za Udrugu Animalia
Ladislav Radoslović i Gordana Pavoković

 


 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic