Sisavci
Medvjed
Vuk
Ris
Ptice
Kukci
Gmazovi i vodozemci
Ostali članci koje možete pogledati:
Ugroze za risju populaciju
Osobna iskaznica risa
Animalia i ris
 
Ugroze za risju populaciju 
 

 

 Postoji nekoliko razloga za ugroženost risa i to prije svega:

a)      zbog malog broja jedinki parenje u srodstvu,

b)      fragmentiranje i uništavanje staništa (zajednički uzrok za sve predatore),

c)      iako je populacija u nestajanju i vrlo malobrojna, prisutan je i jaki krivolov na risa,

         najnoviji primjer je pronalazak risa odsječene glave (dakle 100% krivolov) na

         Velebitu na  lokaciji Došen Podi,

d)      jaki odstrijelni zahvat na plijenske vrste, što mu onemogućava

          kvalitetnu prehranu, najsvježiji je primjer pronalazak u Gorskom kotaru 

          u proljeće ove godine (2009) uginulog risa, koji je uginuo od gladi,

          odnosno pothranjenosti;

ovdje treba spomenuti i mogući utjecaj rasta vučje populacije koja je u trenutku najvećeg broja riseva krajem 80-tih i početkom 90-tih bila najmalobrojnija (cca 30 do 50 primjeraka), a nakon toga populacija vuka dosta brzo raste do početka ovog tisućljeća, a istovremeno populacija risa stagnira i snažno pada.

 medo 90 [800x600].jpg

degradacija staništa i nemir u staništu izrazito nepovoljno utječu na brojno stanje svih predatora pa tako i risa

 

 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic