Sisavci
Medvjed
Vuk
Ris
Ptice
Kukci
Gmazovi i vodozemci
Ostali članci koje možete pogledati:
Iz Medija
Savjeti za planinare i izletnike
Kako zaštiti medvjeda
Provedba DNA analize brojnog stanja
Brojno stanje u RH
Povijesni pregled upravljanja medvjedom
Nacionalni parkovi i medvjed
Smeće, deponiji kao opasnost
Ostala cestovna i druga infrastruktura
SMEĐI MEDVJED - šumski radovi
SMEĐI MEDVJED - ugroženost
SMEĐI MEDVJED - važnost medvjeda
SMEĐI MEDVJED - osobna iskaznica
SMEĐI MEDVJED - pravila ponašanja II
SMEĐI MEDVJED - pravila ponašanja
SMEĐI MEDVJED - tko je zapravo medvjed
SMEĐI MEDVJED - stanište
SMEĐI MEDVJED - životni ciklus
SMEĐI MEDVJED - probava
SMEĐI MEDVJED - kratki opis, tragovi
VAŽNOST POPULACIJE U EUROPSKIM RAZMJERIMA
VRSTE MEDVJEDA
UDRUGA „ANIMALIA“ I MEDVJEDI
 
SMEĐI MEDVJED - ugroženost 
 

 

Članovi udruge Animalia koji se bave problematikom medvjeda došli su, nakon dugogodišnjeg praćenja medvjeda, praćenja politike upravljanja populacijom, praćenjem medija, praćenjem situacije u susjednim zemljama s kojima djelimo populaciju, do saznanja koja nas duboko i istinski zabrinjavaju.

 

Činjenice koje ne pogoduju dugoročnoj opstojnosti medvjeda u nas:

 

-  nedovoljna zainteresiranost šire javnosti koja je posljedica nedostatne edukacije,

- uključenje uglavnom samo lovačke i šumarske javnosti i struke u upravljanje populacijom, a što dovodi do toga da se medvjeda gleda samo kao na objekt lova i lovnog gospodarenja,

- s obzirom na prethodno izneseno, ova grupacija (lobi) – lovci  i šumari se ponašaju kao da je pitanje medvjeda njihovo privatno pitanje na koje imaju ekskluzivno pravo,

- čestih senzacionalističkih natpisa u medijima kojima je cilj isključivo tiraža (a koji također posljedica nedostatka edukacije i neznanja),

- nepostojanje snažne, educirane druge strane koja bi imala priliku pristupu medijima,

- sve češći i grublji, snažniji zahvati u stanište i sustavno uništavanje šuma,

- problem smeća, divljih deponija i sl.,

- sve ćešća pojava problematičnih medvjeda, a uzrokovana  isključivo ljudskom krivnjom i pogrešno tumačenje te pojave kao rasta populacije,

- nepostojanje i dugogodišnje opstruiranje izrade genetske analize brojnog stanja medvjeda,

- nepostojanje kvalitetne statistike stradavanja medvjeda u prometu (podaci se iskrivljuju i namjerno umanjuju),

- neprestana izgradnja prometnica – naročito šumskih cesta,

- pojava drugih negativnih pojava u staništu poput rastućeg off road-a,

- krivolov na medvjeda kojemu se sustavno umanjuje važnost i značenje   tvrdeći da je zanemariv,

- potpuno pogrešno shvaćenog duha (namjerno) međunarodnih konvencija čiji smo potpisnici, poput Bernske konvencije koja regulira upravljanje vrijednim populacijama.

 

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic