Sisavci
Ptice
Morski vranac
Supovi
Galeb
Labud
Kos
Vijoglav
Kutak za prstenovače
Kukci
Gmazovi i vodozemci
Ostali članci koje možete pogledati:
Prstenovanje ptica
Migratorne vodene ptice i zaštita
Lutanje i rasprostiranje
Nomadizam
Migracijske rute
Zaštita migratornih ptica
Orijentacija zvijezdama
Što pokreće migraciju?
Migracije i prehrana
Evolucija migracije
Migracije
Promatranje ptica - birdwatching
Zašto se jedna od EU direktiva odnosi na ptice?
PTICE Uvod
 
Migratorne vodene ptice i zaštita 
 

zastita (103) [800x600].jpg

Migratorne vodene ptice

 

Migratorne vodene ptice su vrlo važna sastavnica bioraznolikosti koja je pod ozbiljnom prijetnjom nestanka. One svake godine lete duž određenih ruta od Afrike do Euroazije i natrag, a na putovanju koriste razna mjesta za odmaranje, hranjenje, zimovanje i razmnožavanje. Mnoga od tih mjesta su od kritične važnosti za kontinuirano preživljavanje migratornih vrsta, a izložena su nizu prijetnji zbog antropogenih utjecaja. Posebno su ugrožena močvarna područja na manjim zemljopisnim širinama, koje ptice prvenstveno koriste za odmaranje i hranjenje. Kako se migratorne ptice ovdje skupljaju u velikoj brojnosti, jako su osjetljive na promjene odnosno destrukcije tih staništa.

Uspjeh razmnožavanja ptica na području Europe ovisi o postojanju mjesta za odmaranje gdje one mogu pronaći hranu i zaklonište. Na taj način ptice mogu nadoknaditi svoje masne rezerve da nastave s migracijom.

 

Zaštita migratornih ptica

 

Države jesu i moraju biti zaštitnice migratornih vrsta divljih životinja koje žive u ili prolaze kroz teritorije njihovih nacionalnih jurisdiktičkih granica. Zaštita se odnosi na osiguravanje povoljnog statusa zaštite, koji podrazumijeva osiguravanje da sveukupni utjecaji na migratorne vrste, koji mogu imati dugoročne posljedice na njihovu rasprostranjenost i brojnost, budu pozitivni.

 

Status zaštite bit će »povoljan«:

1) kad podaci o dinamici populacije pokazuju da će se migratorna vrsta dugoročno održati kao životno sposobna sastavnica u svom ekološkom sustavu;

2) kad se područje rasprostranjenja migratorne vrste trenutačno ne smanjuje niti postoji vjerojatnost da će se dugoročno smanjiti;

3) kad postoji, i u predvidivoj budućnosti će i dalje postojati dostatno stanište za dugoročno osiguranje migratorne vrste;

4) kad se rasprostranjenost i brojnost migratorne vrste približe povijesnoj razini u odnosu na postojeće potencijalno pogodne ekološke sustave i na razumno gospodarenje divljim vrstama.

 

Močvarni tipovi staništa na jadranskoj obali (dužina priobalja bez otoka iznosi 1.777 km) koji su značajni za ptice su malobrojni: Palud pored Rovinja, Jezero kraj Njivica na otoku Krku, Velo blato i Kolansko blato na Pagu, Vransko jezero pored Biograda na moru i ušće Neretve.

 

Udruga Animalia © 2009.

CM sustav - Naid Haskic